Dotační programy Jihočeského kraje pro rok 2017

Rada Jihočeského kraje schválila vyhlášení dotačních programů pro rok 2017. Pro oblast sportu jsou určeny programy Podpora sportu, Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu, příp. Jižní Čechy pohodové. 

V programu Podpora sportu mohou neziskové a příspěvkové organizace, obce, ostatní právní subjekty i fyzické osoby žádat o dotaci na rekonstrukce, opravy a vybavení sportovišť a jejich zázemí, veřejně přístupné sportovní aktivity s převahou zaměření na mládež, přebory Jihočeského kraje, aktivity handicapovaných sportovců, mezinárodní aktivity v oblasti sportu, sportovní aktivity dětí do 15 let.

Pravidla všech dotačních programů a formulář žádosti o dotaci je k dispozici od 2. 12. 2016 na webové stránce Jihočeského kraje www.kraj-jihocesky.cz, menu Dotace, Fondy EU, rubrika Programové dotace Jihočeského kraje, sekce Aktuální výzvy
 http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm

Elektronickou žádost o dotaci bude možné zasílat do informačního systému kraje v termínu 2. 1. – 13. 1. 2017 do 12:00 hodin. Termín 13. 1. 2017 do 12:00 hodin je zároveň termín pro doručení žádosti o dotaci v tištěné podobě na podatelnu Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 376 76 České Budějovice.

Pozvánka na deblový volejbalový jindřicháč

jindrichac debly 2016

SKOK J. Hradec pořádá ve spolupráci s AVD ČVS pro širokou pohybuchtivou veřejnost volejbalový jindřicháč, turnaj smíšených deblů.
Datum konání: čtvrtek 29. prosince  2016 v 9 hodin
Místo: Městská sportovní hala v Jindřichově Hradci

Výběrové řízení na pořádání UNIQA Mistrovství České republiky mužů a žen v beachvolejbalu 2017

ČVS vyhlašuje v souladu s rozhodnutím SR ČVS a rady ABV výběrové řízení na uspořádání UNIQA Mistrovství České republiky v beachvolejbalu mužů a žen 2017.
Termín: bude definován až dle termínového kalendáře FIVB a CEV (termín MČR bude v druhém pololetí 2017)

Kritéria výběru:
1. Propagace beachvolejbalu – detailně popište v prezentaci projektu
2. Splnění sportovně technických podmínek

ČVS poskytne:
• propagaci na webu
• medaile a diplomy 
• zajistí přenos ČT

Písemné přihlášky s konkrétní prezentací projektu a s kontaktními údaji zasílejte na adresu ČVS Zátopkova 100/2 – PS 40, 160 17 Praha 6 – Břevnov (případně emailem na beach@cvf.cz). Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené do 30. 11. 2016.

Výběr a výsledky výběrového řízení provede komise ČVS ve složení: pp. Haník, Beneš, Lébl, Meruna, Labašta. Výsledek VŘ bude vyhlášen do 15. 12. 2016.
 Všichni žadatelé budou o výsledku výběrového řízení písemně vyrozuměni. ČVS si vyhrazuje právo výběrového řízení kdykoli zrušit.

Další podklady k výběrovému řízení jsou na stránkách ČVS.

Jan Meruna v.r.
předseda ABV ČVS

NÁVOD: Jak požádat o dotaci od MŠMT a získat velké peníze pro klub

Ministerstvo školství vyhlásilo dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017 – 2019. Pro sportovní kluby mohou tyto dotační programy, zejména program VIII. přinést nemalé finanční prostředky. 

Základními podmínkami pro program VIII jsou tyto:
– klub musí mít registrováno minimálně 12 dětí do věku 18 let
– klub musí mít být spolkem s vlastními stanovami (aktualizovanými dle NOZ) a mít IČO

V loňském byla v programu VIII. rozdělena celková částka 300 milionů Kč, na dítě byla vyplácena částka 1 000Kč. Každý klub, který měl v loňském roce minimálně 20 dětí a splnil pravidla pro podání žádosti obdržel 20 000Kč. V programu VIII čeká na pro rok 2017 na rozdělení 1 miliarda Kč, což znamená částku kolem 2 500Kč na dítě. Klub tak při registrovaných 12 dětech a splnění všech podmínek obdrží minimálně 30 000Kč!

Vyzýváme všechny volejbalové kluby v Jihočeském kraji, aby využili této možnosti a podali žádost o dotaci v programu VIII.

Žádosti se budou podávat elektronicky pomocí nového portálu IS-SPORT. Pro zařazení do dotačního řízení odboru sportu MŠMT je žadatel povinen se nejprve zaregistrovat v elektronickém systému IS-SPORT na adrese http://is-sport.msmt.cz.

Žádosti o poskytnutí dotace v programu VIII. musí být uzavřeny v systému IS-SPORT, vytištěny a odeslány tak, aby nejpozději do 30. listopadu 2016 byly doručeny poštou na adresu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812.

Podrobnější informace k dotacím naleznete na stránkách MŠMT. Veškeré dokumenty k dotacím jsou zde v přiloženém zip souboru pod tímto textem.
{phocadownload view=file|id=37|target=s}

Zde je přesný návod v prezentaci MŠMT jakým způsobem se o dotaci žádá. 

Čtyřsethlavou Hlincovou Horu zviditelňuje první liga volejbalistek

hlincova hora

Hlincová Hora je malá vesnička u Českých Budějovic. Žijí tu zhruba čtyři stovky obyvatel, mají tady školku, ale i první ligu žen ve volejbale. Tým SK Hlincovka ve své premiérové sezoně ve druhé nejvyšší soutěži nastupuje proti Plzni, proti pražským týmům a také proti dvěma celkům z Českých Budějovic. Skupina A má tak hned několik derby.

Pokračovat ve čtení „Čtyřsethlavou Hlincovou Horu zviditelňuje první liga volejbalistek“

Pozvánka na turnaje Nádražácká duha v Českém Krumlově

VSK Český Krumlov a ZŠ Za Nádražím pořádají soutěž barevného minivolejbalu pro děti narozené od 1.7.1005 a mladší. Turnaje se uskuteční 9. 11. 2016, 18. 1. 2017, 22. 3. 2017 v tělocvičně ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. Startovné činí 100,- kč za družstvo na celou soutěž občerstvení v místě turnaje.

Bližší informace, propozice a přihlášku naleznete v přiloženém souboru.

{phocadownload view=file|id=35|target=s}

autor: Oldřich Záhoř

Semináře pro učitelé a trenéry minivolejbalu – podzim 2016

Český volejbalový svaz ve spolupráci s AŠSK pořádá kurz pro učitele základních škol a trenéry pracující s dětmi na I. stupni základních škol. Obsahem kurzu je výuka barevného volejbalu v hodinách TV a v kroužcích zaměřených na míčové hry. Absolvent tohoto kurzu obdrží certifikát „ Instruktor minivolejbalu“. Kurz je certifikován u MŠMT. Kurz je určen všem zájemcům z řad učitelů tělesné výchovy, vedoucích minivolejbalových  kroužků, rodičů apod. Účastníci kurzu získají potřebné základní dovednosti a praktické návyky, které jim pomůžou efektivně řešit výuku v rámci povinné školní TV, zájmových kroužků a osvětlí problematiku spojenou s organizací malých a středně velkých turnajů. Kurzem Vás provedou zkušení trenéři a akreditovaní přednášející. Kurz je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Jednotlivé metodické výstupy budou praktikovány za přítomnosti dětí. 

Lektoři: Mgr. Jiří Zach, Mgr. Oldřich Záhoř, Mgr. Josef Herclík, Ivan Pelikán, Jakub Lejsek.

Prezentace Jakuba Lejska z posledního semináře: {phocadownload view=file|id=34|target=s}

Kurz se uskuteční ve dnech:

19.10.2016 v Ústí nad Labem

20.10.2016 v Ostravě

Bližší informace najdete na stránkách AŠSK

Bližší informace poskytne i garant za ČVS: Ivan Pelikán – 608 502 838, pelikan@cvf.cz

Zdroj: ČVS
Autor: Jakub Lejsek, koordinátor minivolejbalu ČVS

Ministrině Valachová: Miliarda korun půjde na sport dětí

Poprvé v novém školním roce se sešli členové Národní rady pro sport na jednání s ministryní školství, mládeže a tělovýchovy Kateřinou Valachovou. Jednali například o zákoně o sportu, ale také o rozdělení finančních prostředků v příštím roce.  

Ministryně také členy rady seznámila s tezemi zákona o sportu. Finální verze by měla být hotová do konce roku, zákon přinese důležité změny pro celé sportovní prostředí, a to především v systému financování.

„Jsem ráda, že se mi podařilo navýšit finanční prostředky pro sportování dětí a mládeže v programu, který směřuje ke sportovním oddílům a mládeži, a to na celou jednu miliardu korun, což je trojnásobné zvýšení,“ řekla ministryně školství Kateřina Valachová.

Nejzásadnější změnou ve financování sportovních organizací je to, že získají garanci financí po dobu tří let na základě rámcové smlouvy s MŠMT. Tímto ministryně Valachová splnila svůj slib, který dala na jaře tohoto roku, že vyřeší kontinuitu financování sportovních organizací. 

zdroj: MŠMT

Turnaj kadetek a juniorek 10. a 11. 9. v Táboře

turnaj tabor JKY KKY 2016

Na předsezóní  turnaj ve smíšené kategorii kadetky a juniorky organizovaný Volejbalem Tábor přijelo deset družstev. Turnaj byl rozehrán ve dvou tabulkách a pokračoval vyřazovacím systémem s nasazením z obou tabulek.

Závěrečné pořadí : 1. místo JKY SK Hlincovka „A“,  2. JKY TJ Kralupy,  3. JKY SK Hlincovka „B“, 4. KKY SK Hlincovka, 5. KKY Volejbal Plzeň, 6. JKY 1. volejbalová Benešov, 7. KKY  Volejbal Tábor, 8. JKY SK Třebín, 9. JKY Volejbal Tábor, 10. KKY VK Karlovy Vary.

 

Foto: hráčky družstev z prvního, třetího a čtvrtého místa. 

Autor: Jan Havelka

Pozvánka na MČR superseniorek a superveteránů ve volejbalu

Srdečně vás zveme na Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů, které se bude konat 15. a 16.10. v Jindřichově Hradci.

V kategorii superseniorek hrají hráčky narozené v roce 1966 a dříve. V utkání mohou být na hřišti maximálně dvě hráčky v rozmezí 45 až 49 let, označené na levém rukávu 8 cm vysokým písmenem „M“ (mladší), barevně odlišeným od barvy drezu. Tímto písmenem budou hráčky označeny i v zápisu o utkání. V soutěži se umožňuje start všem hráčkám, které jsou (nebo v minulosti byly) členkami příslušného oddílu/klubu, respektive mají zájem za něj hrát, a jejich stávající či bývalý oddíl /klub v soutěži nehraje. V kategorii superveteránů mohou hrát výhradně hráči narozeni v roce 1966 a dříve

{phocadownload view=file|id=31|target=s}

autor: Otakar Kinšt

Zpráva o MČR U16 v beachvolejbale

Turnaje chlapců se neuskutečnily pro neúčast případných zájemců. Promotéři dívek byli ochotni uspořádat turnaje i pro chlapce.

Byly uspořádány tři turnaje dívek:
1. kolo kvalifikace 3. 6. 2016 (pátek) v E.ON ARENĚ v Českých Budějovicích,
2. kolo kvalifikace 10. 6. 2016 (pátek) v E.ON ARENĚ v Českých Budějovicích,
3. kolo kvalifikace 15. 6. 2016 (středa) v B.B.BEACH ARENĚ Hluboká Nad Vltavou.

Pokračovat ve čtení „Zpráva o MČR U16 v beachvolejbale“

Připomínkové řízení ke stanovám ČVS

Vážení členové Českého volejbalového svazu, v listopadu 2015 na mimořádné 11. konferenci ČVS byly schváleny nové stanovy ČVS.  Ve stanovách došlo ke změnám, které byly primárně vyvolány „novým“ občanským zákoníkem. Na této mimořádné konferenci bylo avizováno, že k další věcné úpravě stanov může dojít na řádné konferenci ČVS na jaře roku 2017 po plnohodnotném připomínkovém řízení.

Správní rada ČVS proto vyhlašuje připomínkové řízení ke stanovám ČVS dle následujícího harmonogramu:
a) podání návrhů na úpravy ve stanovách – členové ČVS do 30.9.2016,
b) projednání podaných návrhů na úpravy stanov a jejich případné zapracování do návrhu nových stanov – legislativní komise ČVS do 31.10.2016,
c) připomínkové řízení k návrhu nových stanov – členové ČVS do 30.11.2016,
d) definitivní návrh nových stanov – legislativní komise ČVS do 15.1.2017. 

Návrhy na úpravy ve stanovách zasílejte e-mailem na adresu generální sekretáře ČVS Ing. Ivana Ira: iro@cvf.cz a v kopii na adresu předsedy legislativní komise ČVS RNDr. Jiřího Sloupa: sloup@karneval.cz, a to nejpozději do 30.9.2016.

Stávající stanovy ČVS naleznete na WEBu ČVS: ZDE

Autor: RNDr. Jiří Sloup
Předseda legislativní komise ČVS

Jiří Popelka hodnotí Jihočechy ve Světové lize 2016

jiri popelka jihocesi wl2016

Bývalý hráč Jihostroje ČB a české reprezentace Jiří Popelka prožil tři turnaje Světové ligy 2016 v roli manažera týmu. „Šli jsme do této soutěže trochu naslepo, bez odehrání jediného přátelského zápasu,“ připomíná nepříjemné zdravotní peripetie s příušnicemi. „Významnou roli hráli Jihočeši,“ popsal osu současné reprezentace ČR. 

Pokračovat ve čtení „Jiří Popelka hodnotí Jihočechy ve Světové lize 2016“

Dvě dámy a jeden trenér létají nad pískem

motys klimesova vandasova

Volejbalista Radek Motys přišel do Č. Budějovic z Plzně. Rodák z Horní Břízy pomohl Jihostroji k zisku mistrovských titulů, v šestkovém volejbale naposledy působil v Benátkách nad Jizerou. Aktuálně se vydal na trenérskou dráhu. Nebude 
u palubovky, ale na písku. „Beach pro mě vždy byl zábavou, s Jirkou Suchanem jsme před časem z regionálních kol postoupili až na mistrovství republiky,“ vrací se ke své úspěšné kariéře beachvolejbalisty.

Pokračovat ve čtení „Dvě dámy a jeden trenér létají nad pískem“

Hlincovka dolovala stříbro na Mezinárodních sportovních hrách v Klagenfurtu

hlincovka stribro klagenfurt

Ve dnech 16. – 19.6. proběhly v Klágenfurtu Mezinárodní sportovní hry v 10 sportovních odvětvích. Účastnily se země z evropského regionu i vzdálenější jako např. USA, Rusko, Brazílie, Indie, Pakistán, Mongolsko, Zimbabve či Keňa. Při slavnostním zahajovacím ceremoniálu na plochu Olympijského stadionu  Klágenfurt  z roku 2008 (s kapacitou 35 tisíc diváků) nastoupili zástupci z 32 zemí. Zbylé části výprav pak zaplnily z poloviny divácké ochozy. Státy reprezentovali převážně jednotlivé sportovní kluby zemí a reprezentační výběry států.    

Pokračovat ve čtení „Hlincovka dolovala stříbro na Mezinárodních sportovních hrách v Klagenfurtu“