Jihočeský krajský volejbalový svaz připravuje na červen letošního roku školení nových trenérů  III.třídy.

Školení trenérů III. třídy se uskuteční zkrácenou kombinovanou formou studia se samostudiem ve dvou třídenních blocích :

 1. blok  –  16. – 18. 6. 2017

 2. blok  –  23. – 25. 6. 2017

Při této zkrácené formě studia je bezpodmínečně nutné, aby frekventanti absolvovali celou předepsanou délku studia jednotlivých bloků.

Účastnický poplatek pro školení kvalifikace trenér III.třídy :      800,- Kč

Přihlášky elektronicky na mailové adrese   volejbal@jck.cuscz.cz    nejpozději do 9. 6. 2017

Jan Vobr, předseda trenérsko-metodické komise