Přínášíme vám seznam aktuálních dotací vypsaných Jihočeským krajem. Od pondělí 12.6 je možno podávat žádosti v dotačním programu „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže“.

Dotace: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže
Žádosti je možno podávat do 12.00 hodin v pátek 23. 6. 2017.

Popis: V rámci programu mohou sportovní organizace se sídlem a působností na území Jihočeského kraje žádat neinvestiční dotaci na pravidelnou celoroční sportovní činnost s dětmi a mládeží, přípravu krajských reprezentantů v oblasti výkonnostního sportu, přípravu sportovních talentů a realizaci systémových projektů sportu dětí a mládeže. Dotaci lze požadovat na výdaje související s činností registrovaných/evidovaných dětí a mládeže.

Dotace: Dotace na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu
Žádosti je možno podávat do 12:00 pátku 16.6.2017.

Popis: Cílem programu je podpora pořádání aktivit v oblasti vědy, mládeže a sportu na území Jihočeského kraje s mezinárodním, celorepublikovým nebo celokrajským významem; podpora účasti jednotlivců, týmů a organizací reprezentujících Jihočeský kraj na mezinárodních akcích v ČR a zahraničí.

Podrobnější informace k dotacím Jihočeského kraje naleznete na stránkách Jihočeského kraje.