Jihočeský krajské volejbalový svaz pořádá, prostřednictvím komise rozhodčích, ve dnech 1.- 3. září školení pro nové rozhodčí III a II. třídy. Školení se uskuteční takto:
– Pátek 1.9. od 17.00 hod v budově ČUS, Skuherského ulice – pravidla, SŘ apod. Předpokládané ukončení ve 20 – 21 hod.

– Sobota 2.9. hřiště TJ Meteor České Budějovice /turnaj Loučení s letem/ – praktické zkoušky, individuelní konzultace atd. Zahájení v 9.oo hod., ukončení s koncem turnaje /většinou 18 – 19 hod/

– Neděle: hřiště Meteoru  v 10.00 – testy z pravidel, ústní zkoušky, beseda. 

Důležité upozornění: Vzhledem k nedostatku rozhodčích, rozhodl JHC KVS uskutečnit toto školení pro letošní rok bez poplatků, tedy pro účastníky ZDARMA, s podmínkou, že nový rozhodčí se bude aktivně zúčastňovat  řízení soutěží a seminářů rozhodčích po dobu nejméně !! dvou let. 

Školitelé: Roman Biskup školitel II. tř., Vlastimil Janoušek, Václav Aubrecht školitelé III. třídy.

Přihlášky zasílejte buď na sekretáře svazu pana J. Vobra cktss@iol.cz, nebo na jednotlivé školitele přímo.  
Vklad 100,– Kč při zahájení školení, po ukončení bude vrácen!!

Václav Aubrech, předseda komise rozhodčích JHC KVS