MŠMT zveřejnilo v minulých dnech některé Programy sportu na rok 2018. Program „Můj klub“ nahrazuje bývalý Program VIII určený pro celoroční sportovní činnost klubů.

Vyhlášením programu MŮJ KLUB se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII – Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV – Údržba a provoz sportovních zařízení. Nově z něho bude možno čerpat dotace i na provoz a údržbu sportovních zařízení a na činnost sportovců od 6 do 23 let.

Přijímání žádostí bude ukončeno 29. 12. 2017.

{phocadownload view=file|id=58|target=s}

{phocadownload view=file|id=59|target=s} 
Pro konzultace k programu prosím používejte tyto kontaktní údaje.
Email: mujklub@msmt.cz
Telefon: 234 812 721