Úsek mládeže a vzdělávání Českého volejbalového svazu ve spolupráci s Trenérsko-metodickou komisí ČVS vypisuje školení kvalifikační třídy Trenér mládeže a trenér volejbalu II. třídy pro rok 2018. 

Trenér mládeže

Je určen jak pro začínající trenéry, tak i pro trenéry, kteří mají zájem působit u mládežnických extraligových týmů. Přihlásit se může každý trenér nebo uchazeč trenérství bez kvalifikační třídy i bez trenérské praxe, který dovršil 18 let věku. (Podrobnosti najdete v Prováděcím předpisu ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1).

Termíny: 24. – 27. 5. a 14. – 17. 6. 2018

Účastnický poplatek: 3 000 Kč

Strava a ubytování: Zajišťuje pořadatel na základě požadavků frekventantů (uvedených v přihlášce), náklady si hradí účastníci sami.

Cestovné: Hradí účastníci školení.

Úspěšný absolvent školení má oprávnění vést všechna družstva s výjimkou extraligy dospělých.

Extraligová licence má platnost 3 roky, kvalifikační třída je doživotní.

Termín přihlášek: do 28. 2. 2018

Vedoucí školení: Ing. Ondřej Foltýn, ondrejfoltyn@seznam.cz, 724 486 910.

Řádně vyplněnou přihlášku na školení trenér mládeže posílejte vedoucímu školení na uvedenou e-mailovou adresu. Po uzavření přihlášek budete informováni o podrobnostech školení.

Přihlášku na školení naleznete ZDE.

Trenér II. třídy

Školení je koncipováno jako navazující školení na kvalifikační třídy Trenér mládeže a Trenér volejbalu III. třídy. Přihlásit se může každý trenér volejbalu, který absolvoval minimálně 2 roky praxe jako trenér Mládeže nebo jako Trenér volejbalu III. třídy (viz. Prováděcí předpis ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1).

Školení se skládá z obecné části (2 x 3 dny + zkouška) a specializace (2 x 4 dny + metodické výstupy a zkoušky). 

Termíny školení:             

27. – 29. 1. 2018 Obecný základ sportovního tréninku

2. – 4. 2. 2018 Obecný základ sportovního tréninku

18. 3. 2018 Obecný základ sportovního tréninku – zkouška

17. – 20. 5. Specializace (Brno)

25. – 27. 7. Specializace (Luhačovice)

8. – 10. 9. 2018 a 14. – 16. 9. 2018 Obecný základ sportovního tréninku – pro účastníky, kteří se nemohou zúčastnit únorového školení, přesný termín bude upřesněn

prosinec        Závěrečné zkoušky

Účastnický poplatek:     6 000 Kč – Specializace

                                   3 600 Kč – Obecný základ

Strava a ubytování: Zajišťuje pořadatel na základě požadavků frekventantů (uvedených v přihlášce), náklady si hradí účastníci sami.

Cestovné: Hradí účastníci školení.

Úspěšný absolvent školení má oprávnění vést všechna družstva s výjimkou extraligy dospělých, získat živnostenský list jako trenér volejbalu a přihlásit se na školení 1. třídy.

Extraligová licence má platnost 3 roky, kvalifikační třída je doživotní.

Přihláška na školení musí obsahovat: jméno, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu, mob. telefon.

Termín přihlášek: do 28. 2. 2018

Vedoucí školení: PaedDr. Jaroslav Šamušla, samter@volny.cz, 724 571 023.

Přihlášky na školení trenér II. třídy posílejte vedoucímu školení a na uvedenou e-mailovou adresu. Po uzavření přihlášek budete informováni o podrobnostech školení, jeho programu a platebních údajích.

Přihlášky na obecnou část školeni trenér II. třídy zasílejte na adresu foltyn@cvf.cz

zdroj ČVS, Ondřej Foltýn