Jihočeský krajský volejbalový svaz připravuje na červen a září letošního roku školení nových trenérů  III. třídy.

Školení trenérů III. třídy se uskuteční zkrácenou kombinovanou formou studia se samostudiem ve dvou třídenních blocích :

 1. blok  –  15. – 17. 6. 2018

 2. blok  –  7. – 9. 9. 2018

Při této zkrácené formě studia je bezpodmínečně nutné, aby frekventanti absolvovali celou předepsanou délku studia jednotlivých bloků.

Účastnický poplatek pro školení kvalifikace trenér III.třídy :      800,- Kč

Přihlášky elektronicky na mailové adrese   volejbal@jck.cuscz.cz    nejpozději do 9. 6. 2018

Jan Vobr, předseda trenérsko-metodické komise