Vážené trenérky a trenéři,
v sobotu 3.3.2018 se v hale ZŠ Oskara Nedbala uskutečnil 1. sraz KCM – dívek v letošním roce.
Nejprve bych chtěl poděkovat všem klubům, které nominovali  své hráčky na tento 1.sraz  a dále hlavně jejich přítomným trenérům (Havelka, Sebeni, Píchová, Kobrlová, Matějková), kteří se velmi aktivně zapojili do tréninkové činnosti a pomáhali i s testováním hráček. Moc děkujeme, byli jste perfektní !!!
Všichni přítomní se shodli na tom, že hráčky měly velmi dobrou úroveň individuálních herních činností a i jejich odpolední hra byla na patřičné úrovni.  O to těžší pro nás bude utvořit závěrečnou nominaci pro přípravný turnaj v Přerově  a Memoriál v Bílovci.
Další sraz KCM je naplánován na čtvrtek 29.3.2018 (1.den Velikonočních prázdnin). Ve 2.polovině března vám zašleme nominaci na tento sraz s pozvánkou a další termíny na akce v dubnu a květnu.  Zde čekáme jen na potvrzení termínů pronájmů v halách.
V příloze naleznete výsledky testů, které hráčky v průběhu 1. srazu absolvovaly.
Hráčky, které se vzhledem k nemoci (zranění) nemohly dostavit, budeme ještě v průběhu jara znovu kontaktovat.
{phocadownload view=file|id=62|target=s}
Za trenéry 1.srazu KCM Jan Vobr