ČVS ve spolupráci s AŠSK ČR pořádá semináře pro trenéry, vedoucí kroužků míčových her a učitele základních škol pracujícími s dětmi na I. stupni základních škol. Obsahem semináře je výuka barevného minivolejbalu. Účastníci semináře získají potřebné základní dovednosti i praktické návyky, které jim pomohou efektivně řešit výuku minivolejbalu v rámci zájmových kroužků i povinné školní TV a osvětlí jim problematiku spojenou s organizací malých a středně velkých turnajů. Seminář je rozdělen na část teoretickou a praktickou – nutné je tedy mít s sebou vybavení pro praktickou část semináře.  Jednotlivé metodické výstupy budou praktikovány i za přítomnosti dětí.

Přihláška s kompletními informacemi: {phocadownload view=file|id=25|target=s}

 

Termín          :      středa 23. března 2016

Místo            :      tělocvična  ZŠ Máj I , M.Chlajna 21,  České Budějovice

                           (přístup do TV zadním vchodem na konci ulice U Rozvodny)

Lektor           :       Mgr. Oldřich Záhoř

Prezence      :       15:45 – 16:00 hodin

Doba trvání  :       16:00 – 19:00 hodin  

Cena             :       200,- Kč /osoba

Po skončení semináře budou mít účastníci možnost zakoupit si videonahrávku k problematice výuky minivolejbalu, jejímž autorem je Ivan Pelikán – metodik ČVS.

Účastnický poplatek uhraďte převodem do VIS banky Jihočeského  KVS  na číslo účtu:

     226037156 / 0300 ,    VS  000031,    SS 230316      –   do poznámky uveďte své jméno a příjmení

 

Poznámka:  Teprve po zaplacení účastnického poplatku jste na seminář přihlášeni !!!

       Mgr.  Jan  STEINBAUER                                                          Milan  Č U D A 

       předseda Jč KR AŠSK ČR                                                       předseda Jč KVS