Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbale se opět koná v Jindřichově Hradci. Turnaj se uskuteční 20. a 21. října v Městské sportovní hale. 

 

Vyhlašovatel soutěže:  Český volejbalový svaz

Organizátor soutěže: Komise společenského významu volejbalu ČVS (KSV ČVS)

Garanti soutěže:       

superseniorky –  ing. Dagmar Bártová (MT 733 654 128, e-mail: Dagmar.Bartova@fs.mfcr.cz)

superveteráni – Václav Židů (MT 602 969 805, e-mail: volejbal.zidu@gmail.com)

Pořadatel soutěže:    SKOK J. Hradec, z.s.
 Jarošovská 743, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 60820659

Partneři: Město J. Hradec, Jihočeský KVS

Ředitel soutěže:        Otakar Kinšt,  Jarošovská 743, 377 01 Jindřichův Hradec

(tel. 606 934 098,  e-mail: kinstota@seznam.cz  nebo  skokjh@quick.cz)

Hlavní rozhodčí:       Václav Aubrecht (t. 723 450 016)/ Vlastimil Janoušek (t. 723 469 291)

Místo konání:           Městská sportovní hala, U stadionu 1137, J. Hradec II
velký sál – 3 hřiště /palubovka/ a malý sál – 1 hřiště /umělý povrch/

Turnajová komise:   ředitel soutěže, hlavní rozhodčí, garanti obou kategorií

Předpis: Hraje se podle pravidel a soutěžního řádu volejbalu, dle propozic soutěže schválených Správní radou ČVS dne 13. 12. 2017 a podle tohoto rozpisu.

Kategorie:

V kategorii superseniorek hrají hráčky narozené v roce 1968 a dříve. V utkání mohou být na hřišti maximálně dvě hráčky v rozmezí 45 až 49 let, označené na levém rukávu 8 cm vysokým písmenem „S“, barevně odlišeným od barvy drezu. Tímto písmenem budou hráčky označeny i v zápisu

o utkání. V soutěži se umožňuje start všem hráčkám, které jsou (nebo v minulosti byly) členkami příslušného oddílu/klubu, respektive mají zájem za něj hrát, a jejich stávající či bývalý oddíl /klub v soutěži nehraje.

V kategorii superveteránů mohou hrát výhradně hráči narozeni v roce 1968 a dříve.

Startují:

V kategorii superseniorek startují družstva volejbalových oddílů /klubů/, nikoliv výběrů okresů, měst či krajů, na základě přihlášek zaslaných KVS do stanoveného termínu.

Právo startu na MČR mají:

  1. vítězná družstva krajů /družstvo Prahy/
  2. při společném turnaji více krajů v I. kole pak nejen vítěz společného turnaje ale i nejlépe se umístivší družstvo kraje zúčastněného
  3. vítěz minulého ročníku (tím není dotčeno právo postupu vítěze kraje z I. kola – v případě vítězství loňského vítěze postupuje rovněž i družstvo umístěné na druhém místě)
  4. družstvo pořádajícího oddílu
  5. KSV ČVS si vyhrazuje právo zařadit, po souhlasu pořadatele, do tohoto II. kola soutěže případně další družstvo(a) z kraje s největším počtem účastníků v I. kole.

V kategorii superveteránů startují družstva, která absolvovala předchozí kvalifikační turnaje, po kterých mají právo postupu a přihlásila se ve stanoveném termínu.

Přihlášky:      Jednotlivá družstva (v kategorii superseniorek prostřednictvím krajských volejbalových svazů) zašlou přihlášky /Příloha  č.1/ na adresu ředitele soutěže /kopii garantovi soutěže/ nejpozději do 25. září 2018.

Příhláška a kompletní propozice ZDE.