Rádi bychom vás informovali o nově vypsaném programu MŠMT tentokrát zaměřeného na materiálně technickou základnu v rámci podprogramu 133D 531 určené pro SK a TJ. Tento program je zaměřen na výstavbu nových sportovišť, opravu či rekonstrukcí stávajícího sportoviště. Minimální výše žádosti je 4.000.000 Kč a požadovaná spoluúčast žadatele je minimálně 30 %. Způsobilými výdaji tohoto programu nejsou náklady na pořízení pozemku. Žadatelem je pak vlastník sportoviště či dlouhodobý nájemce (10 let od realizace projektu) pokud je majitelem územně správní celek (město, kraj).

 

MŠMT vyhlašuje Výzvu V3 SPORT k podávání žádostí o investiční dotace v rámci programu 133 530 Podpora materiálně technické základny sportu 2017 až 2024 a jeho podprogramu 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Jedná se o výzvu určenou pouze pro SK a TJ.

Veškeré informace o podmínkách vyhlášeného podprogramu najdete na stránkách MŠMT.

Autor: ČVS, Vojtěch Šrubař