Úsek vzdělávání Českého volejbalového svazu ve spolupráci s Trenérsko-metodickou komisí ČVS vypisuje školení kvalifikační třídy Trenér mládeže a Trenér volejbalu II. třídy pro rok 2019.

Trenér mládeže

Je určen jak pro začínající trenéry, tak i pro trenéry, kteří mají zájem působit u mládežnických extraligových týmů. Přihlásit se může každý trenér nebo uchazeč trenérství bez kvalifikační třídy i bez trenérské praxe, který dovršil 18 let věku. (Podrobnosti najdete v Prováděcím předpisu ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1).

Termíny: 23. – 26. 5. a 13. – 16. 6. 2019

Místo: Sportcentrum Brandýs nad Labem

Účastnický poplatek: 3 000,– Kč

Strava a ubytování: Zajišťuje pořadatel na základě požadavků frekventantů (uvedených v přihlášce), náklady si hradí účastníci sami.

Cestovné: Hradí účastníci školení.

Úspěšný absolvent školení má oprávnění vést všechna družstva s výjimkou extraligy dospělých.

Extraligová licence má platnost 3 roky, kvalifikační třída je doživotní.

Termín přihlášek: do 10. 3. 2019. Kapacita školení je omezena, po jejím naplnění bude příjem přihlášek ukončen.

Přihlášku naleznete ZDE.

Vedoucí školení: Ing. Ondřej Foltýn, ondrejfoltyn@seznam.cz, 724 486 910.

Přihlášky na školení trenér mládeže posílejte na vedoucího školení a na uvedenou e-mailovou adresu. Po uzavření přihlášek budete informováni o podrobnostech školení a jeho programu, platební údaje naleznete v příhlášce.

Trenér II. třídy

Školení svým rozsahem a zaměření navazuje na školení trenér volejbalu III. třídy a především na školení Trenér mládeže. Přihlásit se může každý trenér volejbalu, který absolvoval minimálně 2 roky praxe jako trenér Mládeže nebo jako Trenér volejbalu III. třídy (viz. Prováděcí předpis ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1).

Školení se skládá z obecné části (školení se skládá z 2 x 3 dnů buď v únoru nebo v září) a specializace (2 x 4 dny + metodické výstupy a zkoušky).

Termíny školení:

  • 9. – 11. 2. + 15. – 17. 2. 2019   Obecný základ sportovního tréninku
  • 25. – 28. 4. 2019   Specializace (Brno)
  • 24. – 26. 7. 2019   Specializace (Luhačovice)
  • 2 x 3 dny září 2019   Obecný základ sportovního tréninku – pro účastníky, kteří se nemohou zúčastnit únorového školení, přesný termín bude upřesněn
  • prosinec   Závěrečné zkoušky

Účastnický poplatek:

  • 6 000,– Kč – Specializace
  • 3 700,– Kč – Obecný základ

Strava a ubytování: Zajišťuje pořadatel na základě požadavků frekventantů (uvedených v přihlášce), náklady si hradí účastníci sami.

Cestovné: Hradí účastníci školení.

Úspěšný absolvent školení má oprávnění vést všechna družstva s výjimkou extraligy dospělých, získat živnostenský list jako trenér volejbalu a přihlásit se na školení 1. třídy.

Extraligová licence má platnost 3 roky, kvalifikační třída je doživotní.

Přihláška na školení musí obsahovat: jméno, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu, mob. telefon a požadavky na stravu a ubytování.

Termín přihlášek: do 28. 2. 2019

Vedoucí školení: PaedDr. Jaroslav Šamušla, samter@volny.cz, 724 571 023.

Přihlášky na školení trenér II. třídy posílejte vedoucímu školení a na uvedenou e-mailovou adresu. Po uzavření přihlášek budete informováni o podrobnostech školení, jeho programu a platebních údajích.

Přihlášky na obecnou část (únor 2019) školeni trenér II. třídy zasílejte na adresu foltyn@cvf.cz

zdroj: ČVS