Jihočeský kraj vyhlásil 2. vlnu dotačních programů pro rok 2019, které se týkají našich krajských sportovních svazů a velké části tělovýchovných jednot a sportovních klubů. Žádosti je nutno odeslat elektronicky i v papírové formě nejpozději 8. 3. 2019 do 12.00 hodin.

Podrobnosti jsou uvedeny na stránkách Jihočeského kraje http://www.kraj-jihocesky.cz/1110/aktualni_vyzvy_dotace_jihoceskeho_kraje.htm.

Převážně pro tělovýchovné jednoty a sportovní kluby je určen program „Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu“. Opatření č. 1 je směrováno na běžnou sportovní činnost klubů se zaměřením na mládež. Případné dotazy směřujte na Bc. Věru Štindlovou, tel. 386 720 236, e-mail: stindlovav@kraj-jihocesky.cz.

Opatření č. 2 a 3 (výkonnostní sport) je určeno pro podporu sportovních subjektů účastnících se dvou nejvyšších republikových soutěží v kolektivních sportech, jednotlivců reprezentantů ČR a individuálních sportovců ve vrcholných soutěžích ČR. Dotazy zodpoví Ing. Jiří Voříšek, tel. 386 720 450, e-mail: vorisek@kraj-jihocesky.cz.

Na odborné dotazy je připravena Veronika Nováková, tel. 386 720 889, novakova3@kraj-jihocesky.cz, oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu. Budete-li podávat žádost prostřednictvím Jč KO ČUS, zanechte dokumenty k podpisu v kanceláři ČUS nejpozději v úterý 5. 3. 2019.

Pro pomoc s procesem žádostí jsou připraveny kanceláře ČUS.

autor: Zdeněk Krátký, ČUS