Kvalifikace trojic KP mladších žákyň se uskutečnila v sobotu 21.9. v Táboře. Pořadatel Volejbal Tábor, s hlavním organizátorem turnaje Přemkem Oulíkem,  velmi přispěl hladkému průběhu turnaje. A je potřebné mu (Tarzanovi) i z jiné úrovně řízení poděkovat. Turnaj byl hrán v jedné tělocvičně na dlouhou síť s rozdělením na tři kurty a v druhé tělocvičně s jedním kurtem. Hřiště byla nalajnována papírovou páskou, a o rozměrech 6×6, respektive 12×6 m.

V turnaji se utkalo 20 družstev po 3 až 5 členech. V rozpisu soutěží Jč.KVS pro mládež nebyly stanoveny některá pravidla např. počet setů, vítězné či hrané, počet bodů, případné vyjimky z pravidel (první přes, točení po dvou podáních apod.). Organizátor tyto nejasnosti upřesnil a soutěž již bude probíhat podle těchto nuancí, abychom těm dětem nedělali v hlavičkách chaos. Věkové rozdíly a s tím spojená herní vyspělost, kvalita družstev byla rozčleněna na čtyři výkonnostní skupiny. Dle mého osobního mínění lze říci, že změna věku (měsíců)ročníků hráček nepřinesla podstatný rozdíl do kvality soutěže trojic mladších žákyň. Je však patrné, že oddíly do soutěže trojic nasazují stále více ročníkově mladších dětí.

Nevím zda-li je u těchto mladších dětí bráno v úvahu zdravotní hledisko z pohledu osifikace kostí a zdravého vývoje kloubních pouzder, neboť soutěž je hrána s míči 260 -280 gramů. Není mi známo, že by došlo k nějakému úrazu ve hře a dalších aktivitách dětí spojených s turnajem. Rovněž mi není známo, že by došlo v průběhu turnaje k poškození na majetku vlivem činnosti dětí. Hráčky hrály ve stejných drezech a podobné si další ústroji. Čísla na dresech ne u všech družstev odpovídala velikosti a umístění podle předpisu Pravidla volejbalu. Ale celkově se dá říci, že ústrojové vybavení hráček bylo na průměrné úrovni.  Kecám a kecám.  Atmosféra příjemná, průměrná účast diváků (rodičů). Zajištěn fungující bufet s velmi dobrým  sortimentem a nápoji.

Následující turnaj bude po skupinách s postupem a sestupem dvou družstev probíhat 5.10. v Českém Krumlově. Pořadí zápasů bude podle Bergrových tabulek upraveno na počet kurtů organizátora.  Poprosím krumlováky o zaslání pozváněčky účastníkům, kde se to bude konat a kdy počneme. A ještě prosím dejte vědět kdo tuto zprávu předčetl.

autor: Jan Havelka