Vážené kolegyně a kolegové, v současné době probíhá rozesílání rozhodnutí MŠMT příjemcům dotací z Programu VIII MŠMT. Z důvodu četných, opakujících se dotazů na rozesílání a následné vyúčtování příspěvku překládám níže odpovědi ministerského rady na nejčastější dotazy.

1) Rozesílání rozhodnutí MŠMT klubům probíhá, a bude dokončeno v závěru června letošního roku.

2) Dotaci je možné použít na: 

–          Mzdové náklady zaměstnanců – členů realizačního týmu s limitem do výše 55 tis. Kč/měsíc na osobu, včetně povinných zákonných odvodů zaměstnavatele (odměna trenérům dětí a mládeže do 18 let). 

Možno použít 100 % z celkové dotace. 

Příklad: zaměstnanci – pracovní smlouva, pracovníci na dohodu, trenéři – OSVČ. 

–          Dotaci lze použít na pořízení sportovních potřeb (výstroj a výzbroj) neinvestičního charakteru (tj. maximálně do výše 40 tis. Kč/ks) pro děti a mládež do 18let. 

Možno použít 50 % z celkové dotace. 

Příklad: teplákové soupravy, dresy, obuv, ochranné pomůcky. 

–          Dotaci nelze použít na stálé vybavení sportovního zařízení, které podléhá inventarizaci. 

Příklad: branky, lavičky, žíněnky, nářadí na cvičení a další. 

–          Dotaci nelze použít na dopravu, pronájem prostor, soustředění (pobyt, pronájem hřiště, jídlo pro hráče a trenéry), start na turnajích, výživové doplňky. 

Při nejasnostech volejte.

Zdeněk Krátký

e-mail: kratky@jck.cuscz.cz

http://jck.cuscz.cz