Tento týden je již povoleno malým skupinám max. do 10 lidí trénovat na venkovních kurtech. Toho využila tréninková skupina Jihočeského KCM chlapců s trenérem Jiřím Popelkou (výběr ročníku 2006 a mladších) a už v pondělí trénovala na dvou kurtech Beachvolejbalového areálu u sportovní haly v Českých Budějovicích.

Závěry Výkladového stanoviska dle právního podložení organizace ČUS najdete pod fotogalerií! Přesné vyjádření najdete na oficiálním webu organizace ČUS  ( cuscz.cz)

FOTO: Blanka Popelková

 

Závěry Výkladového stanoviska dle právního podložení organizace ČUS:

1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích, avšak pouze do 27. 4. 2020. Od tohoto data je umožněn přístup veřejnosti do vybraných vnitřních sportovišť, a to při splnění stanovených podmínek.

2. Užívání vnitřních sportovišť není nijak upraveno pro organizovaný amatérský sport (na vlastních nebo dlouhodobě pronajatých sportovištích) a je zakázáno pro profesionální sportovce. Pravděpodobně však lze předpokládat přípustnost shodného režimu jako v případě veřejnosti, ale doporučuji sledovat případný výklad orgánů státní správy.

3. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze v počtu max. 10 osob a pouze za současného splnění stanovených podmínek.

4. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je třeba tuto výjimku využívat s přihlédnutím ke zdravému rozumu.

5. Profesionálním sportovcem je každý, kdo prostřednictvím sportovní činnosti vykonává výdělečnou činnost na základě smluvního vztahu (pracovněprávní i OSVČ), a to bez ohledu na to, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší zdroj příjmů.

6. Profesionální sport lze vykonávat výhradně na venkovních sportovištích. Vnitřní sportoviště jsou pro „profesionály“ zcela uzavřena (viz výše).

7. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, zamezit současné přítomnosti vícero osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků 4 dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.

8. Otázka užívání bazénů je výkladově nejistá (sportoviště ano x ne), a proto doporučuji konzultovat tuto otázku s příslušnou Krajskou hygienickou stanicí.

Více na webu ČUS   www.cuscz.cz