Mistrovské soutěže mládeže vyhlašuje a jejich řídícím orgánem je Jihočeský krajský volejbalový svaz se sídlem v Českých Budějovicích. Krajské soutěže mládeže řídí Komise mládeže JHC KVS (dále jen řídící komise). Veškerou korespondenci, včetně námitek, požadavků, hlášení výsledků a zápisů o utkáních, zasílejte pouze na níže uvedené adresy vedoucích jednotlivých soutěží, popřípadě na tyto adresy.

Komise mládeže:
Pavel Koranda, Na Vrchu 542, 370 06 Srubec
tel. 720 188 187, e-mail: levap.adnarok@seznam.cz.

Minivolejbal:
Oldřich Záhoř, tel. 775 968 716, email: zahor@email.cz

 

Rozpis mladeze 2020-2021 final