Od 12. října 2020 budou přerušeny všechny sportovní akce a soutěže. Na základě informací od ministra zdravotnictví R. Prymuly budou od 12. října 2020, až na mezinárodní výjimky, přerušeny všechny sportovní soutěže.

 

Jedná se o soutěže, jak amatérské, výkonnostní, tak i profesionální. Přerušení se momentálně vztahuje na 14 dní, tzn. do 26. 10. 2020, kdy po této době budou tato opatření vyhodnocena a upřesněna.

Do 12. října 2020 bude organizovaný sport fungovat v maximálním počtu 130 osob. Utkání jsou bez diváků.

Do 12. 10. 2020 platí pravidla ze dne 30. 9. 2020.

Vláda ČR dne 30. 9. přijala usnesení týkající se dalších proti covidových opatření. Pro sportovní oblast to znamená, že limitní je počet 130 účastníků sportovní akce. Tato definice zahrnuje jak tréninky, tak i soutěžní zápasy organizovaného sportu. V našem případě je střešní organizací Český volejbalový svaz. Náš výklad je takový, že oddíly, které jsou členem ČVS a jejichž týmy se účastní některé ze soutěží ČVS či KVS, se řídí tímto limitem. Pod pojmem účastník akce se myslí hráči, trenéři a členové realizačního týmu, funkcionáři, rozhodčí, zapisovatelé, podavači, organizační pracovníci či pořadatelská služba a podobně. Tato pravidla platí od 5. 10. 2020.