Skvělá zpráva pro Jihočeský kraj! Po Praze je na druhém místě v počtu družstev hrajících krajské soutěže. V Jihočeském kraji je registrováno přibližně 2000 aktivních volejbalistů, kteří hrají republikové a krajské soutěže dospělých a mládeže.

Jsem moc rád, že jsme se v celorepublikové statistice prosadili na druhé místo v počtu družstev hrajících krajské soutěže. Obzvlášť mě to těší s ohledem na to, že Jihočeský kraj nepatří mezi nejlidnatější kraje,” říká Jiří Popelka, předseda JHC KVS

Registračně matriční komise ČVS zpracovala přehled počtu družstev v mistrovských soutěžích k 30.6.2020, které navazují na dříve vytvářené statistiky počtu družstev v republikových a krajských mistrovských soutěžích..Počty družstev republikových soutěží jsou převzaty z VIS a počty družstev krajských soutěží jsou zpracovány z podkladů zaslaných jednotlivými kraji.

V soutěžích řízených krajskými volejbalovými svazy hraje celkem 1 936 družstev, 267 družstev nastupuje v republikových soutěžích řízených Českým volejbalovým svazem.

V krajských soutěžích nejvíce družstev hraje v Praze, a to 324 družstev. Na druhém místě je Jihočeský kraj s 206 družstvy. Třetí místo patří Jihomoravskému kraji (201 družstev), následuje Středočeský kraj s 195 družstvy. V krajských soutěžích dospělých a mládeže jsou velké rozdíly v počtu družstev mezi jednotlivými kraji, a to v rozmezí 324 až 52 družstev.

volejbal v krajích

Dále v krajích probíhají dlouhodobé minivolejbalové soutěže, které celkem hraje 2 138 družstev. Nejaktivnější kraje jsou Jihočeský (511 družstev), Středočeský (481 družstev) a Jihomoravský (409 družstev) a nejméně aktivní jsou kraje Plzeňský (36 družstev), Liberecký (27 družstev) a Hlavní město Praha  a Zlínský, které vůbec tyto soutěže nevykazují.

Minivolejbal je pro nás jedním z pilířů, jak přivést více dětí a oddílů k volejbalu. Naše turnaje jsou vždy velkým zážitkem pro děti a dlouhodobě nám stoupá počet dětí účastnících se těchto turnajů. Naším cílem je zvyšovat členskou základnu a počty oddílů startujících v krajských soutěžích. Je vidět, že jsme na správné cestě, soutěže nám funguji díky úsilí všech zapojených osob a oddílů. Přesto je to závazek do budoucna, stále pracovat a rozvíjet volejbal v našem kraji“, dodává Jiří Popelka.

zdroj dat: ČVS