Vzhledem k stávající situaci a omezení výbor KVS s předstihem projednal zprávu o činnosti KVS v období 2017 – 2021, která bude bodem jednání valné hromady KVS. Grafickou podobu naleznete dole v článku, přidáváme k ní stručný popis.

Zpráva o činnosti výboru KVS 2017 – 2021
1) Došlo k nárůstu členské základny v kraji z 1580 aktivních členů na 2 114, jedná se o 33% nárůst a 3. místo v celorepublikovém porovnání
2) Do mládežnických klubů putovala finanční a materiální podpora ve výši 950 000,- Kč
3) Bylo vyškoleno 39 trenérů a 24 rozhodčích
4) Na olympiádě dětí a mládeže jsme sklidili historický úspěch a vybojovali stříbrné medaile
5) Minivolejbal hraje v kraji 511 týmů, patří nám 1. místo v celorepublikovém srovnání
6) Soutěže v kraji hraje 206 týmů, patří nám 2. místo v celorepublikovém srovnání
7) Uspořádali jsme 10 beachových turnajů, na kterých sportovalo 314 hráčů
8) Zdvojnásobili jsme rozpočet KVS
9) Jsme nyní 5. největší kraj, posun o 2. místa díky nárůstu členské základny
10) Rozeslali jsme desítky emailů na kluby i jednotlivé volejbalisty, celkem se jednalo o 36 800 emailů
11) Organizovali jsme akce – Vánoční turnaj KCM, Novoroční turnaj KP mužů a žen, Minivolejbal na Lipně
12) Předseda KVS, členové výboru i členové komisí byli dobrovolní funkcionáři

Výbor KVS pracoval v tomto složení:
Milan Čuda – komise společenského významu
Václav Aubrecht – komise rozhodčích
Jan Vobr – místopředseda KVS, sekretář
Ota Kinšt – místopředseda KVS, hospodář
Milan Šimonek – sportovně technická komise žen
Bohuslav Cháb – sportovně technická komise mužů, revizní komise
Pavel Koranda – komise mládeže
Radek Motys – komise beache
Jiří Popelka – předseda KVS

Závěrem bychom chtěl poděkovat všem, kteří nám v tomto období pomáhali.