Úsek mládeže a vzdělávání ČVS vypisuje školení Trenér mládeže. Školení se bude konat v Brandýse nad Labem v termínu 25. – 28. května a 15. – 18. června 2017. Školení je určeno pro všechny, kteří se chtějí dále vzdělávat a zlepšovat ve své trenérské činnosti, pro současné nebo budoucí trenéry všech (především mládežnických) kategorií i výkonnostních úrovní. Vzhledem ke zkušenostem z minulého roku, je školení otevřeno i pro trenéry, kteří nechtějí získat trenérskou licenci (popř. mají licenci trenér II. třídy), ale chtějí získat další znalosti především z oblasti práce s mládeží., současně budou jednotlivé přednášky ohodnoceny kreditními body pro obnovován trenérských licencí.

Po úspěšném absolvování tohoto školení získají úspěšní absolventi trenérskou licenci Trenér mládeže, která bude všechny držitele opravňovat k samostatnému trénování všech kategorií až do úrovně extraligy juniorů / juniorek (tedy družstva ve všech soutěží kromě extraligy mužů a žen). Vedle toho, je úspěšně zakončené školení společně s obecným základem sportovního tréninku, který rovněž pořádá ČVS ve spolupráci s ČOV a ostatními sportovními svazy (pod názvem Školení licence B – Společný základ sportovního tréninku pro sportovní hry), důležitou součástí „trenérské dvojky“. 

Školení bude probíhat formou teoretických přednášek i aktivní formou v hale. Školení je předběžně rozděleno do 4 bloků:

1)      Obecný blok

a)      Didaktické minimum trenéra mládeže

b)      Základy pohybové medicíny

c)       Biomedicínský blok

d)      Kondiční minimum trenéra mládeže

e)      Psychologie volejbalu

f)       Mentální trénink

g)      Vytváření efektivních týmů

2)      Individuální herní činnosti ve volejbale

a)      Systematika volejbalu

b)      Nahrávka

c)       Přihrávka

d)      Smeč

e)      Blok

f)       Vybírání

g)      Podání

3)      Dodatky

a)      Historie volejbalu

b)      Minimum znalostí směrnic ČVS

c)       Minimum z pravidel volejbalu

4)      Závěrečné výstupy

a)      Metodické výstupy

b)      Teoretická zkouška

c)       Zkouška z pravidel

Obecné informace:

Termín:25. – 28. května a 15. – 18. června 2017.

Místo:Brandýs nad Labem

Účastnický poplatek:3 000 Kč , 2 500 Kč pro ty, kteří nechtějí získat licenci Trenér mládeže (školení pro ně končí 9. 6.)

Číslo účtu: 9728720001/5500

VS: 3043012017

Zprávu pro příjemce: Jméno + příjmení

– poplatek za více účastníků může zaplatit i jeden plátce (subjekt), do zprávy pro příjemce prosím nezapomeňte uvést jména všech účastníků, za které je poplatek hrazen

účastnický poplatek uhraďte prosím nejpozději do 15. 3. 2017 v případě Vaší neúčasti si účtujeme storno poplatek 1 000 Kč

Ubytování:zajistí pořadatel podle požadavků uvedených v přihlášce, cena 400 Kč / noc se snídaní

Stravování:zajistí pořadatel podle požadavků uvedených v přihlášce,cena obědu 110 Kč, cena večeře 110 Kč 

Přihlašování:  řádně vyplněnou přihlášku prosím pošlete nejpozději do 28. 2. 2017 na adresu Ondrejfoltyn@seznam.cz

Přihlášku naleznete ZDE.

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktuje koordinátora vzdělávání Ing. Ondřeje Foltýna, MT:724 486 910, Ondrejfoltyn@seznam.cz nebo foltyn@cvf.cz

Zdroj: ČVS
Autor: Ing. Ondřej Foltýn