Oddíl volejbalu ženské složky sportovního klubu dlouhodobě dosahuje ve volejbalové výchově velmi dobrých výsledků. Pravidelně o tom informujeme. Sdělujeme výsledky dětí, mládeže a žen v okresních, krajských, oblastních a republikových soutěžích.

Pokud si uvědomíme předcházející články v Rudolfovských listech, tak na jejich základě můžeme konstatovat.  

1. Ustanovení na základě dosahovaných výsledků Českým volejbalovým svazem SK Hlincovka jako Sportovního střediska. V ročním hodnocení se umisťujeme v lepší polovině z  dvacítky středisek v republice. V loňské sezóně na pátém místě.

2. Získali jsme Český pohár v kategorii starších žákyň. Český pohár v jeho historii družstvo žákyň z Jihočeského kraje do té doby nezískalo. 

3. V kategorii mladších žákyň jsme se stali Mistrem ČR. A rok předtím vybojovala děvčata místo druhé. To je také jihočeský primát.  

4. V minulých letech byly z klubu vybrány čtyři hráčky do reprezentačních výběrů mládeže. Na tento úspěch nyní dále navazujeme. Letos se mezi dvanáct reprezentantek ČR v kategorii kadetek prosadily dvě hráčky, s naším rukopisem, z našeho klubu. Pro volejbalovou veřejnost bylo příjemným zjištěním, že se družstvo reprezentace kvalifikovalo na Mistrovství Evropy.

Co je za úspěchem našich hráček? Opomeneme-li mnohaletou zkušenost ve volejbalové výchově hlavních trenérů, tak středem naší pozornosti budou hráčky samotné a jejich vybavení. Nejen po stránce tělesných předpokladů, ale také vlastností silné vůle.  Jako například překonat vůlí nechuť k nepříjemným tréninkovým cvičením, k určitému drilu. Volně být trpělivý. Ve volejbalu není nic hned, vše má svůj čas, a to i roky. Naučit se přemýšlet o vlastním pohybu, naučit se předvídat soupeře. Pracovat na sobě a nenacházet laciné výmluvy, když se nechce nebo něco nejde. Chci-li hrát volejbal naplno, musím si něco odříct, něco obětovat. V tomto ohledu je volejbal velká zátěž a dřina. Ten, to však vrací v kráse tohoto sportu a v úžasných zážitcích ze hry. 

Jsme hrdi na to, že máme opět dvě hráčky se lvíčkem na prsou. A není vždy potřebné hledat příklady sportovců v médiích. Někdy se stačí ohlédnout ve svém okolí.

K fotu: Kristýna Hušková v reprezentaci hraje na postu účka. Michaela Brichtová v reprezentaci  hraje na smeči.

Autor: Jan Havelka, Hlincovka