Úsek mládeže a vzdělávání ČVS spolu s TMK ČVS vypisuje školení trenér volejbalu II. třídy. Přihlásit se může každý trenér, který má alespoň 2 roky praxe a dosáhl kvalifikaci trenér III.třídy nebo trenér mládeže. (Více viz “Prováděcí předpis ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1”).

Termíny školení:    

  • 18. – 20. 2. 2017 – Obecný základ sportovního tréninku
  • 25. – 27. 2. 2017 – Obecný základ sportovního tréninku
  • 26. 3. 2017 – Obecný základ sportovního tréninku – zkouška
  • 20. – 23.4. 2017 – Specializace (Brno)
  • červenec 2017 – Specializace (Luhačovice)
  • září 2017 – Obecný základ sportovního tréninku – pro účastníky, kteří se nemohou zúčastnit únorového školení, přesný termín bude upřesněn
  • prosinec 2017 – Závěrečné zkoušky  

Studijní poplatek školení činí 6.000 Kč a bude poukázán na účet: 9728720001 / 5500, VS 3043022017, v kolonce zpráva pro příjemce musí být uvedeno jméno trenéra (i když to bude platit oddíl) minimálně 14 dní před zahájením školení, kterým se rozumí termín specializace v Brně.

Obecný základ sportovního tréninku

Poplatek za absolvování „Obecného základu sportovního tréninku“ činí 3.500 Kč a ten bude placen na jiný účet. Informace ohledně obecného základu, budou zveřejněny na webových stránkách ČVS a taktéž je obdržíte po zaslání přihlášek. Absolvování „obecného základu“ je jednou z podmínek pro udělení kvalifikace trenéra II. třídy a mohou se ho taktéž zúčastnit zájemci z řad absolventů, nebo uchazečů o kvalifikaci „trenéra mládeže“, kteří si budou v budoucnu chtít rozšířit kvalifikaci na trenéra II. třídy. Ta je nezbytná k udělení oprávnění pro živnostenský úřad. Taktéž se ho mohou zúčastnit zájemci, kteří budou mít zájem o studium trenéra I. třídy a budou jim za absolvování „obecného základu“ uděleny kredity, potřebné ke studiu.

Pokud by z důvodů časových kvůli sportovnímu kalendáři ČVS (hrají se téměř všechny druhy volejbalových soutěží v téměř všech kategoriích) nebylo možné “Obecný základ sportovního tréninku” absolvovat v únorovém termínu a pokud bude dostatečný počet zájemců (minimálně 20) vypíše ÚMV ČVS další termín v září 2017.

Získání licence Trenéra II. třídy Vás opravňuje požádat u živnostenského úřadu o vydání živnostenského listu, který je potřeba pro většinu trenérů, kteří pobírají za svou trenérskou činnost odměnu. 

Veškeré bližší informace najdete na odkazu „ vzdělávání“ nebo se můžete s případnými dotazy obrátit přímo na vedoucího školení. (Dr. Jaroslav Šamšula –samter@volny.cz, mob. 724 571 023).

zdroj: ČVS