Konference Jihočeského krajského volejbalového svazu (JHC KVS) proběhla 4.4.2017 v prostorách sportovní haly Stromovka v Českých Budějovicích. Na programu konference bylo předání ocenění volejbalovým osobnostem Jihočeského kraje, zprávy o činnosti JHC KVS za období 2013 – 2017 a volby.

Na začátku konference ještě stávající předseda kraje Milan Čuda společně s předsedou komise společenského významu Františkem Kropáčkem předali ocenění třem členům z galerie osobností JHC KVS při příležitosti kulatých narozenin, kterých se letos dožili nebo dožijí:

Zdeněk JINDRA, 65 let (nar. 3.4.1952)
Mgr. Jaroslav ŠKOLAUDY, 70 let  (nar. 16.7.1947)
Mgr. Vladimír BUDÍNSKÝ, 80 let  (nar. 11.7.1937) 
Pozn: Fotky z předávání ocenění jsou na konci článku

Dále se postupovalo podle programu konference. Na konferenci bylo přítomno 17 delegátů zvolených okresními volejbalovými svazy, kteří zvolili nový výbor kraje, členy kontrolní a revizní komise, delegáty na konferenci ČVS a kandidáty na členy výboru ČVS. 

Plné usnesení konference si můžete stáhnout kliknutím na následující odkaz. 
{phocadownload view=file|id=42|target=s}

Po skončení Konference JHC KVS se sešel nově zvolený Výbor JHC ČVS ke svému 1. zasedání s hlavním bodem programu – volba předsedy JHC KVS. Jednání zahájil a volbu řídil Václav Aubrecht, řídící Konference KVS. V. Aubrecht představil  kandidáta na funkci předsedy JHC KVS Bc. Jiřího Popelku. Poté zahájil a řídil veřejnou volbu předsedy, v které byl Bc. Jiří Popelka zvolen předsedou JHC KVS na období 2017-2021.

Nově zvolený předseda JHC KVS  J.Popelka poděkoval za 16-ti letou činnost ve funkci předsedy JHC KVS Milanu Čudovi a zároveň slíbil, že se bude snažit pokračovat v jím nastoupeném programu a bude jej i nadále rozvíjet a vylepšovat.

Ve druhé části svého krátkého projevu poděkoval i odstupujícím členům Výboru JHC KVS Mgr. Jiřímu Křížkovi a ing. Miroslavu Řezníčkovi i ve volbě neúspěšným kandidátům Mgr.Františku Kropáčkovi a Jaroslavu Krskovi. Přivítal též nově zvoleného člena Výboru JHC KVS Radka Motyse. 

oceneni jindra

Zdeněk Jindra a jeho ocenění

oceneni skolaudy

Jaroslav Školaudy a jeho ocenění

 oceneni budinsky

Vladimír Budínský a jeho ocenění