Nekrolog Vladimír Cahák

Velmi smutná zpráva pro všechny volejbalisty nejen jihočeské kraje. V neděli zemřel náhle a naprosto nečekaně Vladimír Cahák, místopředseda a  sekretář JčKVS, předseda OV ČVS České Budějovice, sekretář ČBSTO, člen rady jihočeské krajské organizace ČUS.

Všichni jsme Vládíka znali jako naprosto spolehlivého a obětavého pracovníka, vynikajícího kamaráda a parťáka, který nikdy nezkazil žádnou zábavu a naopak svými hudebními a pěveckými schopnostmi byl výraznou posilou a tahounem oficiálních i přátelských setkání všeho druhu.

Říká se že nikdo není nenahraditelný, otázka je ale jak. Vzhledem k jeho schopnostem a preciznosti bylo na něj opravdu hodně naloženo, ale on se dokázal se vším vyrovnat, i když občas „brblal“ že je toho moc a že se na to už může vykašlat.

Pro výbor JčKVS bude opravdu velmi těžké nahradit takovou osobnost jedním člověkem.

Vládíku, budeš nám moc chybět nejen v práci ale především jako vynikající kamarád…

Milan Čuda, předseda JčKVS

Rozpis KP volejbalu 2015 – 2016

 

Připomínky k rozpisu:

  • Současně obdrželi zodpovědní pracovníci jednotlivých družstev pro práci s VISem oprávnění pro práci se soupiskami (ve VISu se objeví kolonka „soupisky“). U těch, kterým se „soupiska“ neobjevila, to znamená, že jejich družstvo zatím nesplnilo některou z podmínek přihlášení do soutěže (doložení dokladu o úhradě vkladu popř. o doplnění kauce tzn. o úhradě pokuty z ročníku 2014-2015). Teprve po splnění všech podmínek přihlášení do soutěže bude přiděleno právo práce se soupiskou družstva.
  • Je bezpodmínečně nutné aktualizovat osobní údaje ve VISu v kolonce „osobní nastavení“
  • Přístup do VISu všem členům oddílu přidělují zodpovědní pracovníci jednotlivých oddílů, popř. ho můžete získat na http://www.cvf.cz/vis.php?action=looser
  • Vzhledem k možnosti bezplatně měnit termíny zápasů před zahájením soutěže, je bezpodmínečně nutné, aby všichni organizační pracovníci družstev (zejména KP 1) pravidelně sledovali VIS – podatelnaa potvrzovali předložené návrhy termínů utkání
  • Koncem srpna (rozhodčí) a v průběhu září (trenéři) uspořádá JčKVS školení trenérů III.tř. a rozhodčích II. a III.tř. Přihlášky s udáním kontaktní adresy zasílejte obratem na cbsto@iol.cz

Pokračovat ve čtení „Rozpis KP volejbalu 2015 – 2016“

Výbor Jč KVS

Předseda JHC KVS

Bc. Jiří Popelka telefon 606 787 663
  email jihoceskykraj@cvf.cz 

Místopředseda JHC KVS, sekretář

Mgr. Jan Vobr

telefon

 722 940 298, 380 711 592

 

email

 ctkss@iol.cz, volejbal@jck.cuscz.cz

Místopředseda JHC KVS

Otakar Kinšt

telefon

 606 934 098

 

email

 skokjh@quick.cz, kinsota@seznam.cz

Předseda Komise rozhodčích

Václav Aubrecht

telefon

 723 450 016

 

email

 aubrechtv@seznam.cz

Předseda Komise mládeže

Pavel Koranda

telefon

 720 188 187

 

email

 levap.adnarok@seznam.cz

Předseda STK

Milan Šimonek

telefon

 602 651 080

 

email

 m.simonek@volny.cz

Předseda Beachvolejbalové komise

Radek Motys 

telefon

 605 579 147

 

email

radek.motys@madeta.cz

Předseda Komise společenského významu

Milan Čuda

telefon

 603 283 315

 

email

 cuda.milan@gmail.com

Předseda Kontrolní a revizní komise

Mgr. Bohuslav Cháb

telefon

 602 489 243

 

email

 bchab@quick.cz

Pravidla minivolejbalu

minivolejbal budejovice 15

Minivolejbal hrají děvčata a chlapci v týmech od 2 do 4 hráčů. Hřiště měří na šířku 4,5-6 m a na délku 9-12 m, je rozděleno sítí, jejíž vrchní okraj se nachází ve výšce 1,9-2 m. Cílem hry je dostat míč přes síť tak, aby se dotkl země. Protihráči se snaží a svými schopnostmi reagují tak, aby se tak nestalo. Hra začíná podáním a protihráči mají tři dotyky na to, aby míč vrátili přes síť. Kdo vyhraje rozehru, získává bod a má právo podání. Tentýž hráč podává do té doby, než soupeřící tým získá bod. Pak nastává rotace hráčů o jeden post tak, že podávající hráč je vystřídán svým spoluhráčem po pravé ruce. Set vyhrává ten tým, který získá určitý počet bodů (od 15 do 25). Tým, který vyhraje dva sety (nemusí být po sobě jdoucí), vyhrává zápas. Učitel podle metodiky jednotlivých států používá různé prvky volejbalu za účelem zvyšování koordinace a pohybových schopností. Snaží se touto hrou dopomoci i k sociálnímu rozvoji dětí ve třídě. Vše je založeno na hrách, soutěžích a výchovných situacích, na které vyučující reaguje. Pravidla učitel určuje dle výchovného cíle a přizpůsobuje hřiště, výšku sítě a rozměr a hmotnost míčů možnostem a schopnostem dětí.

Pokračovat ve čtení „Pravidla minivolejbalu“

Co je minivolejbal?

Minivolejbal, celým názvem přesněji Barevný minivolejbal, či Minivolejbal v barvách. Výrazem Minivolejbal označujeme variaci šestkového volejbalu, který umožňuje dětem mladšího školního věku se variantě tohoto sportu též věnovat. Minivolejbal je určen pro děti prvního stupně základní školy. Jednotlivé barvy určují stupeň pokročilosti a náročnosti každé z variant minivolejbalu. Pravidla volejbalu jsou uznávány mezinárodní volejbalovou federací, česká volejbalová federace si pro naši zem pravidla minivolejbalu upravila v závislosti na možnostech a vyspělosti České republiky. Pravidelně se v ČR konají turnaje, nejdříve v rámci jednotlivých krajů, poté celorepublikově.

Pokračovat ve čtení „Co je minivolejbal?“