Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Seminář sportovní výživa pro malé volejbalisty

Jihočeský krajský volejbalový svaz pořádal seminář s Pavlem Trampotou na téma sportovní výžíva pro malé volejbalisty v rámci krajského turnaje minivolejbalu konaného dne 25.2.2018. Pavel Trampota hovořil nejen o zdravé výživě, ale také o pitném režimu malých volejbalistů od 6 do 12 let. 

1. sraz KCM dívek na Oskarce

Vážené trenérky a trenéři,
 
v sobotu 3.3.2018 se v hale ZŠ Oskara Nedbala uskutečnil 1. sraz KCM – dívek v letošním roce.  
Nejprve bych chtěl poděkovat všem klubům, které nominovali  své hráčky na tento 1.sraz  a dále hlavně jejich přítomným trenérům (Havelka, Sebeni, Píchová, Kobrlová, Matějková), kteří se velmi aktivně zapojili do tréninkové činnosti a pomáhali i s testováním hráček. Moc děkujeme, byli jste perfektní !!!
 
Všichni přítomní se shodli na tom, že hráčky měly velmi dobrou úroveň individuálních herních činností a i jejich odpolední hra byla na patřičné úrovni.  O to těžší pro nás bude utvořit závěrečnou nominaci pro přípravný turnaj v Přerově  a Memoriál v Bílovci.
 
Další sraz KCM je naplánován na čtvrtek 29.3.2018 (1.den Velikonočních prázdnin). Ve 2.polovině března vám zašleme nominaci na tento sraz s pozvánkou a další termíny na akce v dubnu a květnu.  Zde čekáme jen na potvrzení termínů pronájmů v halách. 
 
V příloze naleznete výsledky testů, které hráčky v průběhu 1. srazu absolvovaly.  
Hráčky, které se vzhledem k nemoci (zranění) nemohly dostavit, budeme ještě v průběhu jara znovu kontaktovat.
 
{phocadownload view=file|id=62|target=s} 
 
Za trenéry 1.srazu KCM Jan Vobr 

SK Hlincovka vyhrála krajský přebor kadetek

Vítězem krajského přeboru a titul přeborník kraje získalo družstvo SK Hlincovka, na druhém místě skončil VK ČEZ České Budějovice a na třetím místě se umístilo družstvo SK Třebín A.

hlincovka kadetky 1 2018

 
Další  pořadí:
4. místo - VSK Český Krumlov
5. místo - TJ ČZ Strakonice
6. místo - Volejbal Tábor
7. místo - VSK Slavia JU České Budějovice
8.. místo - SK Třebín B 
 
cez cb kadetky 2 2018
 
 
trebin kadetky 3 2018
 
 
Autor: Pavel Koranda, předseda komise mládeže JHC KVS

Dotační program kraje na podpora sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu 2018

Jihočeský kraj vyhlásil program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže a výkonnostního sportu. Tento dotační program je částečně v režimu veřejné podpory a je neinvestičního charakteru.

Hlavním záměrem uvedeného dotačního programu je podpora rozvoje sportu na území Jihočeského kraje.

Program obsahuje 3 opatření:

1: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže v klubech a oddílech Jihočeského kraje

2: Podpora výkonnostního sportu dospělých – kolektivní sporty

3: Podpora výkonnostního sportu dospělých – individuální sporty

Příjem žádostí končí v pátek 23. 2. 2018 ve 12:00 hodin.

Podrobnosti jsou na internetových stránkých Jihočeského kraje včetně elektronické žádosti.

Zdroj: ČUS

Školení trenérů III. třídy v roce 2018

Jihočeský krajský volejbalový svaz připravuje na červen a září letošního roku školení nových trenérů  III. třídy.

Školení trenérů III. třídy se uskuteční zkrácenou kombinovanou formou studia se samostudiem ve dvou třídenních blocích :

 1. blok  -  15. - 17. 6. 2018

 2. blok  -  7. - 9. 9. 2018

Při této zkrácené formě studia je bezpodmínečně nutné, aby frekventanti absolvovali celou předepsanou délku studia jednotlivých bloků.

Účastnický poplatek pro školení kvalifikace trenér III.třídy :      800,- Kč

Přihlášky elektronicky na mailové adrese   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    nejpozději do 9. 6. 2018

Jan Vobr, předseda trenérsko-metodické komise

Školení trenérů volejbalu ČVS v roce 2018

Úsek mládeže a vzdělávání Českého volejbalového svazu ve spolupráci s Trenérsko-metodickou komisí ČVS vypisuje školení kvalifikační třídy Trenér mládeže a trenér volejbalu II. třídy pro rok 2018. 

Trenér mládeže

Je určen jak pro začínající trenéry, tak i pro trenéry, kteří mají zájem působit u mládežnických extraligových týmů. Přihlásit se může každý trenér nebo uchazeč trenérství bez kvalifikační třídy i bez trenérské praxe, který dovršil 18 let věku. (Podrobnosti najdete v Prováděcím předpisu ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1).

Termíny: 24. - 27. 5. a 14. - 17. 6. 2018

Účastnický poplatek: 3 000 Kč

Strava a ubytování: Zajišťuje pořadatel na základě požadavků frekventantů (uvedených v přihlášce), náklady si hradí účastníci sami.

Cestovné: Hradí účastníci školení.

Úspěšný absolvent školení má oprávnění vést všechna družstva s výjimkou extraligy dospělých.

Extraligová licence má platnost 3 roky, kvalifikační třída je doživotní.

Termín přihlášek: do 28. 2. 2018

Vedoucí školení: Ing. Ondřej Foltýn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 724 486 910.

Řádně vyplněnou přihlášku na školení trenér mládeže posílejte vedoucímu školení na uvedenou e-mailovou adresu. Po uzavření přihlášek budete informováni o podrobnostech školení.

Přihlášku na školení naleznete ZDE.

Trenér II. třídy

Školení je koncipováno jako navazující školení na kvalifikační třídy Trenér mládeže a Trenér volejbalu III. třídy. Přihlásit se může každý trenér volejbalu, který absolvoval minimálně 2 roky praxe jako trenér Mládeže nebo jako Trenér volejbalu III. třídy (viz. Prováděcí předpis ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1).

Školení se skládá z obecné části (2 x 3 dny + zkouška) a specializace (2 x 4 dny + metodické výstupy a zkoušky). 

Termíny školení:             

27. – 29. 1. 2018 Obecný základ sportovního tréninku

2. – 4. 2. 2018 Obecný základ sportovního tréninku

18. 3. 2018 Obecný základ sportovního tréninku - zkouška

17. - 20. 5. Specializace (Brno)

25. – 27. 7. Specializace (Luhačovice)

8. - 10. 9. 2018 a 14. - 16. 9. 2018 Obecný základ sportovního tréninku – pro účastníky, kteří se nemohou zúčastnit únorového školení, přesný termín bude upřesněn

prosinec        Závěrečné zkoušky

Účastnický poplatek:     6 000 Kč – Specializace

                                   3 600 Kč – Obecný základ

Strava a ubytování: Zajišťuje pořadatel na základě požadavků frekventantů (uvedených v přihlášce), náklady si hradí účastníci sami.

Cestovné: Hradí účastníci školení.

Úspěšný absolvent školení má oprávnění vést všechna družstva s výjimkou extraligy dospělých, získat živnostenský list jako trenér volejbalu a přihlásit se na školení 1. třídy.

Extraligová licence má platnost 3 roky, kvalifikační třída je doživotní.

Přihláška na školení musí obsahovat: jméno, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu, mob. telefon.

Termín přihlášek: do 28. 2. 2018

Vedoucí školení: PaedDr. Jaroslav Šamušla, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 724 571 023.

Přihlášky na školení trenér II. třídy posílejte vedoucímu školení a na uvedenou e-mailovou adresu. Po uzavření přihlášek budete informováni o podrobnostech školení, jeho programu a platebních údajích.

Přihlášky na obecnou část školeni trenér II. třídy zasílejte na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zdroj ČVS, Ondřej Foltýn

 

MŠMT vyhlásilo program MŮJ KLUB pro rok 2018

MŠMT zveřejnilo v minulých dnech některé Programy sportu na rok 2018. Program „Můj klub“ nahrazuje bývalý Program VIII určený pro celoroční sportovní činnost klubů.

Vyhlášením programu MŮJ KLUB se nahrazuje část materiálu Dotační neinvestiční programy státní podpory sportu pro spolky na léta 2017-2019 v kapitole Program VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech + Program IV - Údržba a provoz sportovních zařízení. Nově z něho bude možno čerpat dotace i na provoz a údržbu sportovních zařízení a na činnost sportovců od 6 do 23 let.

Přijímání žádostí bude ukončeno 29. 12. 2017.

{phocadownload view=file|id=58|target=s}

{phocadownload view=file|id=59|target=s} 
Pro konzultace k programu prosím používejte tyto kontaktní údaje.
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 234 812 721