Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Školení rozhodčích III. a II. třídy v roce 2017

Jihočeský krajské volejbalový svaz pořádá, prostřednictvím komise rozhodčích, ve dnech 1.- 3. září školení pro nové rozhodčí III a II. třídy. Školení se uskuteční takto:
- Pátek 1.9. od 17.00 hod v budově ČUS, Skuherského ulice – pravidla, SŘ apod. Předpokládané ukončení ve 20 – 21 hod.

- Sobota 2.9. hřiště TJ Meteor České Budějovice /turnaj Loučení s letem/ - praktické zkoušky, individuelní konzultace atd. Zahájení v 9.oo hod., ukončení s koncem turnaje /většinou 18 – 19 hod/

- Neděle: hřiště Meteoru  v 10.00 – testy z pravidel, ústní zkoušky, beseda. 

Důležité upozornění: Vzhledem k nedostatku rozhodčích, rozhodl JHC KVS uskutečnit toto školení pro letošní rok bez poplatků, tedy pro účastníky ZDARMA, s podmínkou, že nový rozhodčí se bude aktivně zúčastňovat  řízení soutěží a seminářů rozhodčích po dobu nejméně !! dvou let. 

Školitelé: Roman Biskup školitel II. tř., Vlastimil Janoušek, Václav Aubrecht školitelé III. třídy.

Přihlášky zasílejte buď na sekretáře svazu pana J. Vobra This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., nebo na jednotlivé školitele přímo.  
Vklad 100,-- Kč při zahájení školení, po ukončení bude vrácen!!

Václav Aubrech, předseda komise rozhodčích JHC KVS