Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

Školení trenérů volejbalu ČVS v roce 2018

Úsek mládeže a vzdělávání Českého volejbalového svazu ve spolupráci s Trenérsko-metodickou komisí ČVS vypisuje školení kvalifikační třídy Trenér mládeže a trenér volejbalu II. třídy pro rok 2018. 

Trenér mládeže

Je určen jak pro začínající trenéry, tak i pro trenéry, kteří mají zájem působit u mládežnických extraligových týmů. Přihlásit se může každý trenér nebo uchazeč trenérství bez kvalifikační třídy i bez trenérské praxe, který dovršil 18 let věku. (Podrobnosti najdete v Prováděcím předpisu ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1).

Termíny: 24. - 27. 5. a 14. - 17. 6. 2018

Účastnický poplatek: 3 000 Kč

Strava a ubytování: Zajišťuje pořadatel na základě požadavků frekventantů (uvedených v přihlášce), náklady si hradí účastníci sami.

Cestovné: Hradí účastníci školení.

Úspěšný absolvent školení má oprávnění vést všechna družstva s výjimkou extraligy dospělých.

Extraligová licence má platnost 3 roky, kvalifikační třída je doživotní.

Termín přihlášek: do 28. 2. 2018

Vedoucí školení: Ing. Ondřej Foltýn, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 724 486 910.

Řádně vyplněnou přihlášku na školení trenér mládeže posílejte vedoucímu školení na uvedenou e-mailovou adresu. Po uzavření přihlášek budete informováni o podrobnostech školení.

Přihlášku na školení naleznete ZDE.

Trenér II. třídy

Školení je koncipováno jako navazující školení na kvalifikační třídy Trenér mládeže a Trenér volejbalu III. třídy. Přihlásit se může každý trenér volejbalu, který absolvoval minimálně 2 roky praxe jako trenér Mládeže nebo jako Trenér volejbalu III. třídy (viz. Prováděcí předpis ke Směrnici 8-2011 Školení trenérů v ČVS čl. 1 odst. 3.1).

Školení se skládá z obecné části (2 x 3 dny + zkouška) a specializace (2 x 4 dny + metodické výstupy a zkoušky). 

Termíny školení:             

27. – 29. 1. 2018 Obecný základ sportovního tréninku

2. – 4. 2. 2018 Obecný základ sportovního tréninku

18. 3. 2018 Obecný základ sportovního tréninku - zkouška

17. - 20. 5. Specializace (Brno)

25. – 27. 7. Specializace (Luhačovice)

8. - 10. 9. 2018 a 14. - 16. 9. 2018 Obecný základ sportovního tréninku – pro účastníky, kteří se nemohou zúčastnit únorového školení, přesný termín bude upřesněn

prosinec        Závěrečné zkoušky

Účastnický poplatek:     6 000 Kč – Specializace

                                   3 600 Kč – Obecný základ

Strava a ubytování: Zajišťuje pořadatel na základě požadavků frekventantů (uvedených v přihlášce), náklady si hradí účastníci sami.

Cestovné: Hradí účastníci školení.

Úspěšný absolvent školení má oprávnění vést všechna družstva s výjimkou extraligy dospělých, získat živnostenský list jako trenér volejbalu a přihlásit se na školení 1. třídy.

Extraligová licence má platnost 3 roky, kvalifikační třída je doživotní.

Přihláška na školení musí obsahovat: jméno, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu, mob. telefon.

Termín přihlášek: do 28. 2. 2018

Vedoucí školení: PaedDr. Jaroslav Šamušla, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., 724 571 023.

Přihlášky na školení trenér II. třídy posílejte vedoucímu školení a na uvedenou e-mailovou adresu. Po uzavření přihlášek budete informováni o podrobnostech školení, jeho programu a platebních údajích.

Přihlášky na obecnou část školeni trenér II. třídy zasílejte na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

zdroj ČVS, Ondřej Foltýn