https://zaimberi.com/ http://z-zaim.ru/ https://credits-online.kz/
Menu

Pravidla minivolejbalu

Minivolejbal hrají děvčata a chlapci v týmech od 2 do 4 hráčů. Hřiště měří na šířku 4,5-6 m a na délku 9-12 m, je rozděleno sítí, jejíž vrchní okraj se nachází ve výšce 1,9-2 m. Cílem hry je dostat míč přes síť tak, aby se dotkl země. Protihráči se snaží a svými schopnostmi reagují tak, aby se tak nestalo. Hra začíná podáním a protihráči mají tři dotyky na to, aby míč vrátili přes síť. Kdo vyhraje rozehru, získává bod a má právo podání. Tentýž hráč podává do té doby, než soupeřící tým získá bod. Pak nastává rotace hráčů o jeden post tak, že podávající hráč je vystřídán svým spoluhráčem po pravé ruce. Set vyhrává ten tým, který získá určitý počet bodů (od 15 do 25). Tým, který vyhraje dva sety (nemusí být po sobě jdoucí), vyhrává zápas. Učitel podle metodiky jednotlivých států používá různé prvky volejbalu za účelem zvyšování koordinace a pohybových schopností. Snaží se touto hrou dopomoci i k sociálnímu rozvoji dětí ve třídě. Vše je založeno na hrách, soutěžích a výchovných situacích, na které vyučující reaguje. Pravidla učitel určuje dle výchovného cíle a přizpůsobuje hřiště, výšku sítě a rozměr a hmotnost míčů možnostem a schopnostem dětí.

minivolejbal budejovice 15

V České republice se pravidla minivolejbalu od rámcových pravidel příliš neliší. Jednotlivé věkové skupiny mají svá speciální pravidla, která svou náročností přímo uměrně rostou s věkem a schopnostmi dětí. Odtud název Barevný minivolejbal či minivolejbal v barvách. Pro porovnání výkonnosti dětí z jednotlivých krajů republiky se celoročně konají turnaje, z počátku na úrovní krajů, poté na celorepublikové úrovni.

Obecná pravidla minivolejbalu

Náležitosti:

  o Mohou hrát chlapci, děvčata i smíšená družstva (mimo modrý minivolejbal)
  • o Výstroj hráče se skládá z trička, trenýrek a sportovní obuvi
  • o Družstvo by mělo nastupovat v jednotných dresech (tričkách)
  • o V oficiálních turnajích „Minivolejbalu v barvách“ hrají všichni hráči v metodických tričkách barevného minivolejbalu
  • o Pro oficiální republikové turnaje mít soupisku a registrované hráče a hráčky případně je na místě registrovat – cílem

ČVS mít všechny hráče a hráčky registrované (přenéstdo krajských kol)

 • o ,,Pravidla minivolejbalu v barvách” mohou být upravena pořadatelem v závislosti na technických parametrech sportoviště
 • o Družstvo po organizační stránce vede osoba, která je starší 18 let (trenér, rodič, doprovod apod.)
 • o Utkání rozhoduje osoba znalá „Pravidel minivolejbalu v barvách”
 • o Družstvo je povinno mít vlastní míče
 • o Hřištěje zřetelně vyznačenočárou nebolepicí páskou(v případě technických obtíží nebo potřeby časové úspory je možno použít 3-4 cm širokou barevnou stuhu, vyznačení křídou nebo plastové kloboučky v rozích hřiště)
 • Hra:
 • o Družstvo získá bod, když umístí přes síť míč do pole soupeře
 • o Družstvo získá bod, když se soupeř dopustí chyby
 • o Podává to družstvo, které vyhrálo předcházející rozehru
 • o Hráči se na podání pravidelně střídají
 • o Hráč může podávat v jednom postavení pouze dvakrát za sebou
 • o Střídání se provádí způsobem náhradník za hráče.
 • o Střídání probíhá libovolně
 • o Střídání probíhá mezi rozehrami s vědomím rozhodčího
 • o Při hře nejsou povoleny oddechové časy
 • o Přestávka mezi utkáními je dána pořadatelem
 • o Závěrečný hvizd znamená oznámení uplynutí hracího času nikoliv ukončení rozehry. Ta musí být dohrána do konce. Pokud

skončí utkání nerozhodným výsledkem, hraje se poslední rozhodující rozehra

o Hodnocení výsledku utkání: každý vítězný set znamená 1 bod, kontumace -1 bod

Pravidla minivolejbalu byla:

 •  připomínkována Programovou konferencí mládeže dne 28.10.2013
 •  schválena Radou mládeže ČVS dne 4.12.2013
 •  schválena Správní radou ČVS dne 11.12.2013

 

 

zdroj: Wikipedia, Minivolejbal