Rádi bychom vás touto cestou informovali o důležitých věcech spojených se stanovami ČVS a souvisejících událostech v letošním roce. Rok 2021 je volební, v únoru proběhnou okresní valné hromady, 30. března valná hromada krajského volejbalového svazu a na začátku května volba předsedy ČVS a členů výboru ČVS.

V listopadu 2020 začaly platit nové stanovy, podle platných stanov se nyní jakýkoliv člen ČVS se zaplaceným licenčním příspěvkem a starší 18 let může přihlásit (a kandidovat) do jakékoliv pozice na všech úrovních ČVS.

Zde jsou termíny pro podání kandidatur:
1) Valné hromady okresních volejbalových svazů (OVS) proběhnou během února 2021. Termíny na podávání kandidatur, průběh a samotné konání je plně v kompetenci jednotlivých OVS.

2) Valná hromada Jihočeského krajského volejbalového svazu (KVS) proběhne 30. března 2021. V závislosti na epidemiologickém vývoji se uskuteční ve fyzické formě, pokud to systém PES umožní či ve formě videokonference. Termín pro podávání kandidatur na předsedu KVS a členy výboru KVS určil výbor KVS do 7.3.2021. Zájemci posílejte svou kandidaturu společně s krátkým životopisem na adresy volejbal@jck.cuscz.cz a jihoceskykraj@cvf.cz (nebo v listinné podobě na sídlo JHC KVS – Skuherského 14, Č. Budějovice)

Pokud budou mít kandidáti zájem představit své plány a vize, zašlete nám je na výše uvedené adresy. Zveřejníme je na webových stránkách krajského svazu.

3) Valná hromada Českého volejbalového svazu proběhne 8. května 2021. V závislosti na epidemiologickém vývoji se uskuteční ve fyzické formě, pokud to systém PES umožní či ve formě videokonference. Správní rada ČVS určila termín pro podávání kandidatury na předsedu ČVS do 28. února 2021 a termín pro kandidáty na členy výboru ČVS do 20.4.2021. Zájemci mohou posílat své kandidatury na email machackova@cvf.cz.

Pro doplnění uvádíme, že jedinou placenou pozicí je post předsedy ČVS, ostatní pozice jsou vykonávány v roli dobrovolných funkcionářů.